NVWA

Op deze pagina vertellen we je meer over de NVWA, een invloedrijke overheidsinstantie van wiens werk je elke dag weer profijt hebt. Je leest hoe ze te werk gaan om ervoor te zorgen dat ons voedsel veilig en gezond blijft.

Wat is de NVWA?

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (ofwel NVWA) is een Nederlandse overheidsinstantie. Het houdt toezicht op de veiligheid van voedsel en een enorm scala aan consumentenproducten. Dit omvat ook de veiligheid van vitaminen en voedingssupplementen.

De NVWA werkt  in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). 

Het hoofdkantoor van de NVWA bevindt zich in Utrecht, maar ze hebben laboratoria en servicekantoors verspreid over het hele land.

Wat doet de NVWA?

De voornaamste taak van de NVWA is het waarborgen van de kwaliteit en veiligheid van de producten die in Nederland geconsumeerd worden. Ze zien erop toe dat de regels voor voedselveiligheid en hygiëne worden nageleefd, en gaan over tot maatregelen wanneer dit niet het geval is. Zo kunnen ze een waarschuwing geven, een boete opleggen, of een product helemaal van de markt afhalen.

De controle op veiligheid stopt niet bij voedsel. Ze inspecteren ook non-food producten, van cosmetica tot achtbanen. Tijdens deze controles checkt de NVWA of de producten niet schadelijk zijn en consumenten goed beschermd worden tegen letsel.

Voedselveiligheid beschermen betekent voor de NVWA ook het opsporen van vervalste producten en incorrecte etiketten.

De NVWA is ook de waakhond op het gebied van dierenwelzijn en natuurbehoud. Ze controleren of veebedrijven goed met hun dieren omgaan. Daarnaast handhaaft de NVWA de Nederlandse en Europese wetten rondom biodiversiteit en uitstoot van schadelijke stoffen.

Rol van de NVWA in de supplementenindustrie

De NVWA is verantwoordelijk voor het inspecteren van de voedingssupplementenindustrie. Ze zetten zich in om ervoor te zorgen dat alle supplementen die in Nederland geproduceerd of verkocht voldoen aan strenge kwaliteits- en veiligheidseisen.

Voedingssupplementen vallen onder de Warenwet. In deze wet staan de regels voor voedselveiligheid vastgelegd. De NVWA ziet erop toe dat de warenwet door alle producenten wordt nageleefd.

Binnen de supplementensector inspecteert de NVWA met name op:

  • De aanwezigheid van schadelijke en illegale stoffen in producten.
  • Veilige doseringen van werkzame stoffen.
  • Duidelijke waarschuwingen wanneer een supplement een wisselwerking heeft met bepaalde medicijnen.
  • Correcte etiketten waar de doseringen, toevoegingen en gebruiksaanwijzingen duidelijk staan weergegeven.
  • De aanwezigheid van verboden gezondheidsclaims. Je mag niet zomaar alles beloven bij een supplement. Toegestane gezondheidsclaims zijn goedgekeurd door de Europese autoriteit voor voedselveiligheid. De NVWA houdt een groot handboek bij met daarin de toegestane gezondheidsclaims per product en zorgt dat deze regels worden nageleefd.

Door het harde werk van de NVWA kunnen we er in Nederland gerust op zijn dat we veilige producten consumeren.

Contactinfo nvwa

Catharijnesingel 59
3511 GG Utrecht
Telefoon: 088 223 33 33
Email adres: info@nvwa.nl