Lareb

Op deze pagina vind je alles over het LAREB, een belangrijke Nederlande organisatie. 

Wat is het lareb?

De landelijke registratie evaluatie bijwerkingen (ofwel Lareb) is een Nederlandse organisatie die zich bezig houdt met het in kaart brengen van bijwerkingen bij gebruik van geneesmiddelen en gezondheidsproducten. Het werd opgericht in de jaren tachtig.

Lareb is een onafhankelijke stichting. Het wordt gefinancierd door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CGB).

Wat doet het Lareb?

Bijwerkingscentrum Lareb dient verschillende functies binnen de Nederlandse gezondheidssector. Ten eerste is het een meldpunt voor bijwerkingen van geneesmiddelen, vaccins, vitaminen en supplementen. 

Mensen die een bijwerking ervaren van een gezondheidsproduct kunnen bij Lareb melding maken en huidige adviezen bekijken. Lareb verzamelt namelijk ook bijsluiters en informatie van collega-organisaties zoals het Kinderformularium en het Farmacotherapeutisch Kompas op haar website. 

Daarnaast worden bij Lareb veel wetenschappelijke en bevolkingsonderzoeken gedaan. Zo proberen ze in kaart te brengen welke bijwerkingen veel voorkomen en hoe deze precies tot stand komen. Als doel heeft het Lareb hiermee het vergroten van veilig medicijngebruik.

Als laatste vervult Lareb een informerende functie richting consumenten en zorgprofessionals Zo schrijven ze regelmatig nieuwsbrieven met nieuwe bevindingen over bijwerkingen.

Moeders van Morgen

Lareb informeert specifiek zwangere mensen en mensen met een kinderwens in hun organisatie Moeders van Morgen.

De experts bij Moeders van Morgen onderzoeken of gezondheidsproducten veilig zijn om te gebruiken tijdens zwangerschap of bij kinderwens. 

Zwangere mensen kunnen zich bij Moeders van Morgen aanmelden om mee te doen aan onderzoeken. Ze vullen dan vragenlijsten in over de geneesmiddelen en gezondheidsproducten die ze gebruiken.

Hoe gaat het Lareb te werk?

Lareb werkt nauw samen met het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CGB), het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en de Nationale Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). 

Vooral de samenwerking met de NVWA is belangrijk. Dit is namelijk het instituut dat maatregelen kan nemen op basis van de conclusies van Lareb. Zo kan de NVWA de bijsluiter aanscherpen, gebruiksadviezen aanpassen of een product helemaal van de markt halen. 

Lareb informeert de NVWA elk halfjaar over ontvangen meldingen.

Lareb en supplementen

Als je bij een supplement een nare bijwerking ervaart, kun je ook bij Lareb terecht. Vitaminen, voedingssupplementen en kruidenpreparaten vallen bij Lareb namelijk onder de categorie gezondheidsproducten. Lareb categoriseert ze ook wel als warenwet-middelen, producten die onder de Warenwet vallen.

In een rapport uit 2020 doet Lareb de meest recente cijfers uit de doeken. Sinds 2015 zijn er bij Lareb 850 meldingen binnengekomen over bijwerkingen bij het gebruik van warenwet-middelen. Deze gingen veelal over te hoge doseringen van Vitamine B6, en bijwerkingen of wisselwerkingen bij valeriaan, sint-janskruid, rode rijst gist en het warmtemiddel Midalgan. 

Deze meldingen hebben effect. Op 1 oktober 2018 werd er namelijk in de nieuwe Warenwet een maximumhoeveelheid vitamine B6 vastgesteld: 21mg per dosering. Sindsdien vlakte de hoeveelheid klachten die Lareb erover ontving af. 

Door het werk van organisaties als Lareb kunnen consument er gerust op zijn dat de vitaminen en mineralen die we nemen aan de hoogste veiligheidseisen blijven voldoen.

Contactinfo Lareb

Goudbloemvallei 7
5237 MH ‘s-Hertogenbosch
Telefoon: 073 646 9700
Email adres: info@lareb.nl