fagg

Op deze pagina lees je over de FAGG, een belangrijk orgaan in de Belgische gezondheidswereld. 

Wat is de fagg?

Het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (ofwel FAGG) is een Belgische overheidsorganisatie. Het is in 2006 in het leven geroepen om de veiligheid van medicijnen, medische hulpmiddelen en andere gezondheidsproducten te controleren.

Wat doet de fagg?

Het FAGG houdt zich bezig met de veiligheid van geneesmiddelen en medische hulpmiddelen. Dit doen ze door:

Daarnaast legt organisatie zich toe op de veiligheid van diergeneesmiddelen en op het informeren van dierenartsen.

De FAGG werkt binnen België veel samen met de Federale Overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid. Dit is een overheidsinstantie die de hele gezondheidszorg in het land reguleert. 

Op het internationale podium heeft de FAGG ook te maken met de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) en het medicijnagentschap van de Europese Unie (EMA). 

De rol van de FAGG is vergelijkbaar met de rol van de NVWA in Nederland. Het takenpakket van de FAGG is alleen een stuk specifieker. De NVWA houdt zich namelijk niet alleen bezig met de veiligheid van medicijnen, maar met de veiligheid van voedsel en consumentenproducten in de brede zin.

FAgg en supplementen

De regulering van vitaminen en voedingssupplementen gaat in België net wat anders dan in Nederland. In Nederland is het vooral de NVWA die de strikte veiligheidseisen rondom supplementen en gezondheidsclaims afdwingt. 

In België vervult de Federale Overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid deze functie. Zij zorgen dat productieregels worden nageleefd en publiceren algemene gebruiksadviezen. De FAGG komt hier pas kijken als het gaat over supplementen die als medicijn worden voorgeschreven. Zo waarschuwden de FAGG in 2023 voor extra waakzaamheid bij het innemen en toedienen van een extra hoog vitamine D supplement.

Een Belgische man had een aantal achtereenvolgende dagen een hoog gedoseerd vitamine D preparaat genomen die je maar een keer per maand hoeft te nemen. De man overleed hieraan.

In het verlengde hiervan riep de FAGG mensen op om goed na te gaan hoeveel vitamine D ze binnenkrijgen en via welke bronnen.

De FAGG bemoeit zich dus alleen in extreme gevallen met de supplementensector in België.

Contactinfo FAGG

Galileelaan 5/03
1210 Brussel
Telefoon:  +32 2 528 40 00
Email adres: welcome@fagg.be